De Waal in het nieuws

Vandaag is in weekblad De Brug een artikel te vinden over de ontwikkelingen van rv De Waal! Daarnaast vind je op de voorpagina een artikel over de verrichtingen van de Watersportstichting Nijmegen die zich inzet voor watersport op de nevengeul. Beide artikelen (pagina 1 & 2) zijn terug te vinden via http://www.deweekkrant.nl/pdfarchief/viewer?editie=de_brug_nijmegen

Nevengeul

In dit album een aantal mooie foto's van de voortgang van het graven van de nevengeul

Startschot 26 oktober!

Op zaterdag 26 oktober vanaf 15:00 zal in Café Van Ouds het startschot gegeven worden van rv De Waal. Een informele manier om onze gestaag groeiende vereniging verder uit de doeken te doen en elkaar te leren kennen. Tijdens deze middag zullen we wat meer vertellen over de grote plannen voor de toekomst, over de huidige stand van zaken en is er natuurlijk ook ruimte voor vragen en zijn we benieuwd naar ieders inbreng. Daarna is er uiteraard ruim de tijd om, onder het genot van een drankje en een snack, verder te praten.

Deze middag staat open voor iedereen, zowel leden als andere geïnteresseerden. Ben je benieuwd naar de vorderingen? Heb je nog vragen? Gewoon zin in een borrel? Kom gerust langs!

Tot de 26e!

www.cafevanoudsnijmegen.nl

Voortgang ledenwerving

Enkele weken geleden zijn we gestart met het werven van leden. Sindsdien zijn we, zonder verder al te veel ruchtbaarheid te geven aan ons bestaan, uit het niets gegroeid naar 30 leden!! De komende tijd gaan we echt beginnen met actieve ledenwerving en zullen we deze groei een mooi vervolg gaan geven, met als doel te komen tot een vereniging met 300 leden bij het gereedkomen van de nevengeul (en 500 tot 600 op langere termijn). Stevige ambities dus en via deze plek zullen we regelmatig verslag doen... Word nu lid dus!

Pagina's

 
 
 

Contact

Inloggen