Eerste obligaties uitgegeven!

Een roeivereniging heeft altijd geld nodig. Dat geldt zeker voor een beginnende! We werken nu met een heel beperkte begroting, maar we maken we in het begin toch al veel kosten. Dat kan nog allemaal niet uit de contributie, zeker niet zolang deze nog maar € 25.- per jaar bedraagt. Denk aan het bouwen van een website, ledenwerf-acties kosten geld, etc. En ondanks dat andere roeiverenigingen ons veel boten schenken, moeten er straks substantiële investeringen in vloot en huisvesting gedaan worden. Het is absoluut nodig om daar nu al middelen voor te reserveren.
Vandaar dat we een dringend beroep doen op leden en sympathisanten om in te tekenen op onze obligatielening.

Vorige week werden de eerste vier obligaties getekend (zie foto). Wil je ook tot het selectie gezelschap gaan behoren dat De Waal op deze manier steunt? Dat kan natuurlijk!

Omdat het voor een goed doel is, is het financieel geen optimale investering. Zo bedraagt de rente die je ontvangt, 0%. Wel krijg je na verloop van tijd, als we een goed draaiende vereniging zijn, je investering van € 250,- of € 500 per obligatie, weer terug. Voor meer info: zie het reglement onder het kopje "Lid worden". Wil je intekenen op één of meerdere obligaties, neem dan contact op met Ted Bosman, penningmeester van RV De Waal (tedbosman@gmail.com)

Even voorstellen: de ledencommissie

Op maandag 10 februari is de eerste commissie van RV De Waal van start gegaan. Vanaf dit jaar zal de ledencommissie zich bezig gaan houden met het organiseren van verschillende activiteiten. Enerzijds zullen dit roeigerelateerde activiteiten zijn, zoals een roeidag, een cursus of een toertocht. Anderzijds zullen er ook meer sociale gelegenheden zijn als een borrel of een barbecue. Deze activiteiten zijn natuurlijk bedoeld voor de huidige leden, om zo de contacten en de binding met elkaar en de vereniging te vergroten. Daarnaast is het ook de bedoeling om op deze manier nieuwe leden enthousiast te maken voor De Waal en zo door te groeien naar die 200 leden per 2016! We horen het graag als iemand leuke ideeën heeft of als er vragen zijn.

De commissie bestaat uit: Marcel Orth, Vincent Ormel, Roger Bergs, Angela Ebisch, Lieke Koers, Martijn Vet, Sandra Heskamp, Patricia van Wachtendonk, Helen Heuven en Carin van Bunningen.

Roei!

Graag geven we als roeivereniging ruchtbaarheid aan onderstaand initiatief! Roei! is de opvolger van het oude blad "Roeien".

"Dit voorjaar gaat Roei!, het blad voor alle roeiers van start. Roei! is een blad van, voor en over roeiers, en gaat dat ook waar maken. Roei! verschijnt 6 keer per jaar en kost 25 euro per jaar.

Wil jij ook graag meer lezen over de activiteiten in roeiend Nederland? Roei! is een blad met mooie verhalen over avontuurlijke toertochten, het verenigingsleven en uiteraard ook de (inter)nationale wedstrijden.
Wij willen alle roeiers in Nederland bereiken met Roei! en zijn daarom op zoek naar alle enthousiaste lezers en ook schrijvers en tipgevers.

Wil je eenmalig of vaker een bijdrage leveren aan Roei! laat dat aan ons weten via info@roeiblad.nl.
Wil je graag 6x per jaar Roei! ontvangen? Zorg ervoor dat je snel abonnee wordt. Abonneren doe je op http://www.roeiblad.nl.

Aan de vereniging die op 1 maart ten opzichte van het aantal leden de meeste abonnees heeft, wijden wij een groot deel van het tweede nummer van Roei!"

Commissieleden gezocht!

Nu De Waal begint te groeien is er steeds meer behoefte aan helpende handen. Heb je zin om een steentje bij te dragen en actief te worden in één van de commissies? Ook al heb je weinig tijd; alle hulp en inbreng is welkom! Voor aanmelden of vragen kun je mailen naar vincentormel@hotmail.com.

We starten met de volgende commissies:
De materiaalcommmissie zal zich de komende jaren bezig gaan houden met het opbouwen én onderhouden van de vloot en alle bijkomende zaken, zoals palen, roertjes, etcetera.
De botenhuiscommissie heeft als eerste doel het neerzetten van een mooi botenhuis met daarbij ook behorend de inrichting hiervan.
De ledencommmissie gaat ervoor zorgen dat de vereniging blijft groeien middels evenementen, publicaties, etc. Ook het organiseren van activiteiten voor de huidige leden hoort bij deze commissie.
De sponsorcommissie richt zich op het binnenhalen van zoveel mogelijk financiële middelen, alsmede het ondersteunen van de penningmeester op financieel gebied.

Pagina's

 
 
 

Contact

Inloggen