Contributieverhoging

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van De Waal op 24 januari jl. werd een belangrijk besluit genomen. In lijn met de ontwikkelingen rond de nevengeul die steeds concreter worden, is door de ledenvergadering besloten om de contributie voor 2015 te verhogen naar €50,- per lid (voor kinderen €25,-). Deze verhoging is noodzakelijk om de stijgende kosten te kunnen dekken die we moeten maken om onze groeiende vloot te kunnen bekostigen en te onderhouden, een tijdelijke roeilocatie te kunnen realiseren en de plannen voor een definitieve locatie verder te kunnen doorvoeren. Hiermee kunnen we ons doel, om over ongeveer een jaar de eerste roeiboot te water te laten, het komend jaar definitief vorm geven!

De contributie zal in twee termijnen geïnd worden. De eerste in februari 2015 en de tweede termijn rond juli 2015. Voor vragen kun je je het beste wenden tot de penningmeester Ted Bosman (penningmeester@rvdewaal.nl)

Klusavonden

Onze vloot begint langzaam maar gestaag te groeien. Gelukkig zijn er veel andere roeiverenigingen in Nederland die ons steunen middels het beschikbaar stellen van (bijna) afgeschreven materiaal. Sommig materiaal kan echter nog wel wat reparatie en onderhoud gebruiken om e.e.a. weer "vaarklaar" te maken.Voor dit onderhoud hebben we de hulp van jullie nodig! Hiervoor heb je niet persé twee rechterhanden nodig. Met enthousiasme kan er al veel bereikt worden op het gebied van schuren, lakken en wat al niet meer.

Help je ons een keer mee?

Voor het opknappen van klein materiaal: bankjes, voetenbankjes, riemen e.d. wordt er iedere dinsdagavond op een ontspannen en gezellige wijze geklust van half 8 tot half 10 in de werkplaats van Rens (Koninginnelaan 3 in Nijmegen) Per dinsdagavond is er plek voor 3 klussers.

Wanneer: iedere dinsdagavond van half 8 tot half 10.

Waar: Werkplaats Rens: Koninginnelaan 3 Nijmegen

Inschrijven: Dit kan via de volgende link: http://www.supersaas.nl/schedule/RVdeWaal/Klussen

Je moet dan even een account aanmaken en kunt je dan voor één van de avonden inschrijven. Mocht je problemen ondervinden, kun je je ook aanmelden door een mailtje te sturen aan materiaalcommissaris@rvdewaal.nl

Later in het voorjaar zullen we ook in de weekenden klusdagen voor boten gaan organiseren. Hier horen jullie t.z.t. meer over. We zijn wel nog steeds op zoek naar een goede kluslocatie (overdekt, plek voor minimaal 1, liefst twee boten), dus tips zijn altijd welkom!

Rondleiding Nevengeul

De werkzaamheden bij de nevengeul gaan in snel tempo. Afgelopen week is de trap van de spoorbrug naar de nevengeul geplaatst, de kade ligt er grotendeels en de nieuwe Waalbrug zal over een paar maanden in gebruik genomen worden. Ben je ook benieuwd naar de huidige stand van zaken en wil je graag meer weten over de uiteindelijke inrichting van het eiland? Kom dan naar de rondleiding bij de nevengeul, speciaal georganiseerd voor leden van RV de Waal.

De rondleiding zal bestaan uit twee onderdelen. Allereerst zullen de medewerkers van het informatiecentrum een presentatie geven over de projecten rondom de Waal bij de maquette. Daarna gaan we met de zonnetrein daadwerkelijk naar de nevengeul toe waar een gids ons verdere uitleg zal geven. Na de rondleiding is er gelegenheid om samen na te praten en een borrel te drinken.

Wanneer: Zaterdag 28 februari van 14.00 – 16.00

Waar: Informatiecentrum Nijmegen omarmt de Waal (Waalkade 100, boot tegenover het casino)

Kosten: € 10,00 voor leden, € 12,50 voor niet leden.

Opgeven via: ledencommissie@rvdewaal.nl

Uitnodiging lustrumsymposium DRV Euros

Onder dit bericht vind je de uitnodiging voor het Lustrumsymposium D.R.V. Euros - De roeisport vanuit technisch en psychologisch oogpunt. Ook leden van de Waal zijn hiervoor van harte welkom! Inschrijven kan via de genoemde link.

Pagina's

 
 
 

Contact

Inloggen