Van de voorzitter: 2017 wordt weer een gedenkwaardig jaar voor RV De Waal

Een nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter, Cor Scheffers, en tevens een herinnering voor de ALV en nieuwjaarsborrel op 11 januari om 20.00 in het Witte Huis in Lent.

 

Dames en heren onmisbare leden van RV De Waal.

Namens het bestuur wensen wij u een energiek maar vooral een actief roeiend jaar 2017 toe. De dagen gaan binnenkort weer lengen en als het niet vriest of te koud is kunnen wij met het voorjaar en de zomer in zicht de frequentie van het roeien gaan opvoeren en onze fysieke en mentale conditie. Vanaf medio januari a.s. is doordeweeks en in het weekend dus bijna dagelijks een indoorprogramma geregeld waarvoor u zich kunt opgevenDat is nodig om onze wachtende leden op de eerste instructiecursussen snel aan onze activiteiten te laten deelnemen.

Activiteiten 2017:
Op de sociëteit ligt als bijlage van het decembernummer van het blad ‘Roei’ de (internationale) activiteitenkalender voor het jaar 2017 ter inzage. Dat betreft de roeiwedstrijden zowel op de baan als marathons, prestatie- en toertochten en bijzondere activiteiten van de verenigingen. Nu wij lid zijn van de KNRB kunt u aan al deze activiteiten deelnemen. Immers RV De Waal is de jongste loot aan de KNRB-stam die dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. Dit jaar zijn er al voornemens om del te nemen aan de wedstrijden van Heineken Roeivierkamp (11/12 maart) en Head of the River Amstel (18/19 maart), aan beide wedstrijden neem ik deel (vets G van Viking en mogelijk te tonen als combi).

Toekomstige huisvesting:
De ALV van 11 januari a.s. zal in het teken staan van het verkrijgen van het akkoord van de leden om de overeenkomst met de gemeente Nijmegen te tekenen wat inhoudt dat een serieuze aanvang wordt gemaakt met de realisatie van een Watersportcentrum in het Bastiongebouw onder de Waalbrug op het eiland Veurlent waarvoor onze vereniging een programma van eisen heeft ingediend. De uiteindelijke beslissing, die als zeer aannemelijk wordt ingeschatzal door de gemeente na een te verkrijgen akkoord van de gemeenteraad worden genomen in juli/augustus 2017. De verwachting is dat het Bastion medio 2019 dan gebruiksklaar zal kunnen zijn. De vooruitzichten zijn op dit moment hoogst waarschijnlijk dat wij die tijd op onze locatie aan de Oosterhoutsedijk nr 48 in Lent kunnen overbruggen.

Vlootvernieuwing en leden initiatieven
Er zijn buitengewoon stimulerende ontwikkelingen waarbij leden initiatieven ontwikkelen om via leningen en schenkingen (fiscaal compensabel met inkomen) in overleg met onze materiaalcommissie en het bestuur onze roeivloot te moderniseren met zowel gladde (wedstrijd)boten, moderne C-boten en riemen. Er is een fiscaal getoetste uitleg beschikbaar waarin alle mogelijkheden staan vermeld.

Oosterhoutsedijk buiten en binnen:
Met het voorjaar in aantocht zijn wij voornemens ook buiten rondom ons gebouw een terras neer te zetten waar het vooral met mooi weer gezellig vertoeven zal zijn. Ook voor de watertoegang testen wij nu uit om de vlonders te laten liggen aan de oever van de Spiegelwaal (het is van belang dat de laatste ploeg van de dag de vlotten een paar meter van de waterlijn aflegt en dat de vlotten worden verankerd met een cijferslot; code bekend bij de leden. Overleg wordt gevoerd met Rijkswaterstaat om een drijvend en beweegbaar vlot te gaan plaatsen.

Binnen in ons gebouw komen de verbeteringen weliswaar langzaam op gang maar het vordert evenwel gestaag.

Tot slot willen graag met u allen graag op 11 januari 2017 het glas op het dit jaar te heffen dat beslist weer tot gedenkwaardige en enerverende momenten zal leiden. Net als de laatste ledenvergadering hopen wij op een enorme opkomst.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Evenwel een dag, een week of langer niet geroeid dan vergaat je het lachenGraag tot roeiend op de Spiegelwaal.

 

Cor Scheffers - voorzitter

 
 
 

Contact

Inloggen