Beginnerscursus

Per 2 juli is het eindelijk zover. De eerste beginnerscursus gaat van start. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een vereniging met veel leden, waaronder ook veel beginners. Omdat we het graag goed willen aanpakken en beginners met voldoende aandacht en begeleiding het roeien willen aanleren, starten we met groepen van beperkte grootte. Dit betekent dat nog niet iedereen direct van start kan gaan met de beginnerscursus. Omdat er binnen de vereniging veel vragen leven over de stand van zaken en planning rond het roeien voor beginners, volgt hier een kort overzicht van de planning.

2 juli: start 1e beginnerscursus
Tijdens deze beginnerscursus is er plek voor 24 leden. Leden die het langst lid zijn, hebben in principe voorrang voor een plekje in deze cursus.

Eind juli: evaluatie 1ebeginnerscursus
Halverwege de eerste beginnerscursus houden we een evaluatie over de opzet en de uitvoering. Aan de hand daarvan gaan we de 2eronde beginnerscursus vormgeven. Deze start in september. Dat betekent dat er in augustus een aanmeldformulier uitgaat.

Begin september: start 2e beginnerscursus
Hier gaan we vooralsnog uit van plek voor 24 leden. Naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie kan dit worden bijgesteld. Ook hier geldt dat wordt ingedeeld op basis van de lengte van het lidmaatschap.

We sturen in principe de leden die in aanmerking komen voor de beginnerscursus een inschrijfformulier via de mail. Als je geen formulier hebt ontvangen, is de kans aanwezig dat je nog niet aan de eerste twee cursussen kan deelnemen. Na de 2e cursus start de winterperiode, waardoor we waarschijnlijk in het voorjaar van 2017 de beginnerscursussen weer vervolgen.

Voor vragen over de beginnerscursus kun je mailen naar roeien@rvdewaal.nl

 
 
 

Contact

Inloggen